Die Vegkop Boerevereniging

Vegkop Boerevereniging is 'n organisasie wat bestaan uit boere van die omgewing rondom die geskiedkundige Vegkop, in die Heilbron distrik van die Vrystaat. Gemengde boerdery word hier beoefen, met veral klem op bees- en wildboerdery. Saaiery speel ook in dele van die gebied 'n belangrike rol.

Grasren

Die jaarlikse Grasren is die bekendste en grootste openbare aksie van die Boerevereniging en lok talle besoekers wat met baie groot lof van hierdie dag praat. Stedelinge is uiters verbaas dat daar nie meer prominensie verleen word aan hierdie dag nie, en hulle kan nie uitgepraat raak oor die wonderlike geleentheid om in die natuur te ontspan met talle vermaak deurlopend beskikbaar gedurende die dag nie. Die Vegkop Boerevereniging is egter primêr 'n boere organisasie wat via Vrystaat Landbou deel is van georganiseerde landbou, en hom beywer vir die welvaart van die landbou as geheel.

 

Boerevereniging (Farmers Association)

Vegkop Boerevereniging (Farmers Association) is an organisation comprising of farmers from the area around the historic Vegkop, in the Heilbron district of the Orange Free State. Diverse farming is conducted here, with an emphasis on cattle- and game farming. Cultivation also plays an important role in certain areas.

GRASREN (Grass Race)

The annual Grasren is the most well known and the largest public project of the farmer's association while drawing large numbers of visitors. Visitors have very positive comments on the Grasren. City folk are surprised that this day is not being promoted more prominently and they cannot stop talking about this wonderful opportunity to relax in nature and the varied entertainment throughout the day. The Vegkop Boerevereniging is primarily a farmers organisation that is part of the organised agricultural sector via Free State Agriculture. The associaton therefore strives for the advancement of the agricultural sector in totality.