LOUIS KLEYNHANS - Louis Kleynhans Gebore in die winter van 1964 i
HATTINGH BOERDERYE HEILBRON - HATTINGH BOERDERYE HEILBRON   Prestasie